Prevence závažných onemocnění očkováním – doposud málo využívaná možnost

02/2016

Parvine Gricová

praktická lékařka pro děti a dorost, Uherské Hradiště, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLSJEP - vedoucí PS pro očkování

 

SOUHRN

Infekce způsobené lidským papilomavirem (HPV infekce) jsou příčinou více než 6 % nádorů na celém světě. Nejúčinnější prevencí je vakcinace. HPV vakcíny jsou vysoce účinné v prevenci karcinomů a prekanceróz děložního hrdla, jsou imunogenní a velmi dobře tolerované. Vakcinace jistě povede k výraznému snížení výskytu nejen cervikálního karcinomu. Kvadrivalentní a nonavalentní vakcína chrání navíc proti genitálním bradavicím, dysplaziím vulvy a pochvy způsobeným HPV infekcí, stejně jako proti rakovině a předrakovinným lézím konečníku u mužů a žen. V posledních letech je studována další možnost využití HPV vakcinace u onemocnění dýchacích cest spojených s touto infekcí (respirační papilomatóza a nádory hlavy a krku).

Cílem programu celoplošného očkování je dosažení kolektivní imunity, a tím ochrana i těch, kteří nemohou být očkováni (mají kontraindikaci očkování). Vysokou proočkovaností se docílí přerušení cirkulace agens v populaci vedoucí k eliminaci dané infekce.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

očkování, očkovací látky, očkovací programy, očkovací schéma, očkování proti HPV, gender neutral vaccination

 

SUMMARY

HPV infection are accountable for over 6 % of all cancer occurences worldwide. HPV vaccines are highly effective in prevention of carcinoma and cervical cancer, they are attributed high level of immunogenicity as well as they are deemed tolerable for patients. Vaccination is surely to result in substantial decrease of cervical cancer diagnoses and others. Tetravalent vaccines also protects from genital warts, displasia of vulva and vagina caused by HPV infection, as well as against rectal carcinoma and pre-cancerous rectal lesions in both men and women. That is why HPV vaccination is important regardless of gender.

Lately, another possibilities are being researched for use of these vaccines, e. g. respiratory illnesses associated with this infection.

The objective of allover vaccination programme is to achieve collective immunity and thus insure the protection of those, who cannot be vaccinated (vaccination may be contraindicated for some individuals). High level of collective immunity will also eliminate agens presented in population, leading to eradication of disease.

 

KEY WORDS

vaccination, vaccines, vaccination programme, vaccination scheme, HPV vaccination, gender neutral vaccination

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM