Prevence kožních nádorů začíná v dětství

02/2016

Taťána Šuková

Kožní klinika, 1. LF UK a VFN Praha

 

SOUHRN

Dermatologové na celém světě upozorňují na nezbytnost ochrany kůže proti vlivům slunečního záření u dospělých a především u dětí. Dětská kůže citlivěji reaguje na oslunění a musí být před působením UV záření intenzivně chráněna. Velkou část celoživotní dávky UV záření dostane tělo již do svých 20 let. Malé děti si neuvědomují nebezpečnost spálení kůže, a pokud nejsou rodiče správně informováni, může dojít již v dětství k významnému poškození kůže s následky, které se projeví až v dospělosti a stáří.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

dětská kůže, UV záření, vitamin D, fotoprotekce

 

SUMMARY

Worldwide dermatologists warn of the need to protect the skin against the effects of solar radiation for adults and especially for children. Children’s skin is sensitive to sunlight and must be protected from exposure to intense UV radiation. A big part of the lifetime dose of UV radiation gets into your body is already 20 years old. Young children do not realize the danger of sunburn, and if parents are not well informed, can occur in childhood in significant skin damage with consequences that become apparent only in adulthood and old age.

 

KEY WORDS

baby skin, UV radiation , vitamin D, photoprotection

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM