Pravo-/levostranná lokalizace kolorektálního karcinomu a její význam v prognóze a léčbě onemocnění

05/2017

RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk1,2,3, prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.3, doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.2

1 Ústav patologie 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

2 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

3 Chirurgická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Kolorektální karcinom je celosvětově závažné onemocnění s vysokou incidencí a mortalitou. S rozvojem diagnostiky v molekulární onkologii se snažíme nacházet prediktivní a prognostické faktory s cílem co nejúčinnější léčby. V současné době se jedná o molekulární testování nádorů před zvažováním anti-EGFR léčby. Poslední dostupné studie však ukazují, že karcinomy lokalizované v pravé části tlustého střeva mají nižší senzitivitu a odezvu na tuto léčbu než karcinomy v jeho levé části. Otázkou zůstává podstata tohoto jevu. Pokud se takové změny podaří identifikovat, mohly by tyto poznatky sloužit k optimalizaci léčby.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, pravostranná lokalizace, prognóza onemocnění, léčba, molekulární diagnostika

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM