Pozdní následky terapie germinálních nádorů varlat

01/2016

Tomáš Buchler

Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Testikulární germinální nádory (TGN) patří k malignitám s nejlepší prognózou. Oproti běžné populaci však mají pacienti s TGN vyšší riziko jak nádorových onemocnění, tak dlouhodobých nenádorových komplikací, jako jsou kardiovaskulární nemoci, neuropatie, nefropatie a úzkostně-depresivní poruchy. Cílené vyhledávání a včasná léčba těchto komplikací může snížit morbiditu a mortalitu v této populaci.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

testikulární nádory, pozdní následky, neurotoxicita, kardiotoxicita, fertilita

 

SUMMARY

Testicular germ cell tumors (TGTs) usually have excellent prognosis. Compared with the general population, patients with TGTs have increased risk of a number of long term complications such as second cancers, cardiovascular diseases, neuropathy, nephropathy, and anxiety-depressive disorder. Early identification and treatment of these complications can reduce morbidity and mortality in this population.

 

KEY WORDS

testicular cancer, late sequelae, neurotoxicity, cardiotoxicity, fertility

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM