Použití gemtuzumab ozogamicinu v kombinaci s indukčním režimem 3 + 7 na ÚHKT Praha – tři roky zkušeností, první stručné výsledky a kazuistika

01/2024

MUDr. Petr Soukup, MHA; MUDr. Jan Válka, Ph.D.

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

 

SOUHRN

Již tři roky je na Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) v Praze přípravek gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) zařazen do standardního schématu indukční léčby spolu s klasickým režimem 3 + 7 (daunorubicin + cytosinarabinosid). V tomto sdělení shrneme dosavadní praktické zkušenosti, dokreslené kazuistickým příkladem a první stručné výsledky s použitím této terapeutické kombinace v léčbě pacientů s akutní myeloidní leukemií s nízkým či středním rizikem podle kritérií European LeukemiaNet 2017 na našem pracovišti.

 

Klíčová slova

akutní myeloidní leukemie, gemtuzumab ozogamicin, indukční a konsolidační terapie, akutní myeloidní leukemie nízkého a středního rizika

 

SUMMARY

For three years now, gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) has been a standard treatment in combination with the classical 3 + 7 (daunorubicin + cytosinarabinosid) induction at the Institute of Haematology and Blood Transfusion, Prague. This article summarises our practical experience to date, including a case report and preliminary results of this treatment in patients with European LeukemiaNet 2017 low to intermediate-risk acute myeloid leukemia treated at our institution.

 

Key words

acute myeloid leukaemia, gemtuzumab ozogamicin, induction and consolidation therapy, low and intermediate risk acute myeloid leukemia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM