Postavení ropeginterferonu alfa-2b v léčbě polycytemia vera

02/2023

MUDr. Natália Podstavková

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Ropeginterferon alfa-2b, nejnovější přípravek ze skupiny pegylovaných forem interferonu, prokázal jako jediný z dostupných léčivých přípravků schopnost dosáhnout nejen hematologické, ale i molekulární odpovědi u vysokého procenta pacientů s pravou polycytemií. V randomizovaných multicentrických studiích PROUD-PV a CONTINUATION-PV byla prokázána dlouhodobá superiorita tohoto přípravku v účinnosti, ale i bezpečnosti ve srovnání s hydroxyureou. Na základě těchto předností byla terapie ropeginterferonem alfa-2b zařazena do první linie terapie pacientů s pravou polycytemií nízkého rizika i podle nejnovějších doporučení European Leukemia Net z roku 2021.

 

Klíčová slova

Ph negativní myeloproliferativní neoplazie, pravá polycytemie, ropeginterferon alfa-2b

 

SUMMARY

Ropeginterferon alfa-2b, the newest form of pegylated interferon, evinced as the only one with potential to achieve hematological and molecular response in substantial proportion of patients with polycythaemia vera. Multicentric randomized studies PROUD-PV and CONTINUATION-PV have shown its long-term superiority in the efficacy and safety when comparing with hydroxyurea. Based on these benefits the newest 2021 European Leukemia Net guidelines recommend ropeginterferon alfa-2b as first line therapy of patients with low-risk polycythemia vera.

 

Key words

Ph-negative myeloproliferative neoplasia, polycythemia vera, ropeginterferon alfa-2b

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM