Postavení osimertinibu v léčbě nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem – kazuistiky

01/2024

MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Osimertinib je tyrosinkinázovým inhibitorem třetí generace, vysoce účinný i v oblasti centrálního nervového systému, kde často nádory plic generalizují. Léčba je vyhrazena pro nemocné s nemalobuněčným plicním karcinomem s mutací receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR). V současné době je hrazena u pacientů s pokročilým či generalizovaným onemocněním, ale i v adjuvanci po dobu tří let, kdy významně snižuje riziko vzniku relapsu nemoci.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný plicní karcinom, osimertinib

 

SUMMARY

Osimertinib is a third-generation tyrosine kinase inhibitor, highly effective in the central nervous system, where lung tumors often metastasize. Treatment is specifically reserved for patients with an epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation in non-small cell lung cancer. It is currently reimbursed for patients with advanced or metastatic disease, and also as adjuvant therapy for up to three years, significantly reducing the risk of disease recurrence.

 

Key words

non-small cell lung cancer, osimertinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM