Postavení elotuzumabu v léčbě mnohočetného myelomu

03/2021

Prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

I. interní klinika - klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Terapie mnohočetného myelomu se v posledních dvou dekádách zcela změnila s možností použití cílených léků, jako jsou inhibitory proteazomu, imunomodulační léky a monoklonální protilátky. Elotuzumab je u mnohočetného myelomu první monoklonální protilátkou schválenou pro klinickou praxi; v roce 2015 ji americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil jako tzv. breakthrough therapy. Jejím cílovým antigenem je povrchový receptor SLAMF7 (též CS1) ze skupiny CD2 a rodiny SLAMF (signaling lymphocytic activation molecule). V současnosti je elotuzumab schválen v kombinaci s dexamethasonem a buď s lenalidomidem, nebo s pomalidomidem pro relabující pacienty s myelomem.

 

Klíčová slova

mnohočetný myelom, monoklonální protilátky, elotuzumab, lenalidomid, pomalidomid

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM