Postavení elotuzumabu v léčbě mnohočetného myelomu

03/2021

Prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

I. interní klinika - klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Terapie mnohočetného myelomu se v posledních dvou dekádách zcela změnila s možností použití cílených léků, jako jsou inhibitory proteazomu, imunomodulační léky a monoklonální protilátky. Elotuzumab je u mnohočetného myelomu první monoklonální protilátkou schválenou pro klinickou praxi; v roce 2015 ji americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil jako tzv. breakthrough therapy. Jejím cílovým antigenem je povrchový receptor SLAMF7 (též CS1) ze skupiny CD2 a rodiny SLAMF (signaling lymphocytic activation molecule). V současnosti je elotuzumab schválen v kombinaci s dexamethasonem a buď s lenalidomidem, nebo s pomalidomidem pro relabující pacienty s myelomem.

 

Klíčová slova

mnohočetný myelom, monoklonální protilátky, elotuzumab, lenalidomid, pomalidomid

 

SUMMARY

Therapy of multiple myeloma has substantially changed during last two decades due to new generation biological drugs proteasome inhibitors, immunomodulators and monoclonal antibodies. Elotuzumab is first in class monoclonal antibody approved for clinical use by Food and Drug Administration as „breakthrough therapy". Its target antigen is surface receptor SLAMF7 (or CS1) from CD2 group and SLAMF (signaling lymphocytic activation molecule) family. At present elotuzumab is approved for relapsed myeloma patients in combination with dexamethasone and either lenalidomide or pomalidomide.

 
Key words

multiple myeloma, monoclonal antibodies, elotuzumab, lenalidomide, pomalidomide

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM