Podpůrná léčba: postavení pegfilgrastimu v onkologii

03/2022

Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Pegfilgrastim je určen, z podstaty své kinetiky s protrahovaným účinkem a jistou mírou seberegulace, pro plánované, resp. profylaktické podávání. Je indikován ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence febrilní neutropenie u dospělých pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukemie a myelodysplastického syndromu). Přínosem je i komfort nemocných s potřebou pouze jednorázové podkožní aplikace.

 

Klíčová slova

podpůrná léčba, růstový faktor, pegfilgrastim, febrilní neutropenie, chemoterapie

 

SUMMARY

Due to the nature of its prolonged effect and kinetics with a certain degree of self-regulation, pegfilgrastim is used in planned or prophylactic administration. It is indicated to shorten the duration of neutropenia and the incidence of febrile neutropenia in adult patients receiving cytotoxic chemotherapy for malignancies (excluding chronic myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome). Single subcutaneous application is also an important benefit to patients.

 

Key words

supportive care, growth factor, pegfilgrastim, febrile neutropenia, chemotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM