Podání CAR-T u pacienta s refrakterním primárním mediastinálním lymfomem – kazuistika

06/2023

MUDr. Barbora Obadalová

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Tato kazuistika pojednává o případu pacienta trpícím primárním mediastinálním lymfomem. Jeho onemocnění opakovaně progredovalo na několika různých liniích léčby, což znamená, že jde o primárně chemorefrakterní chorobu. Takový stav je jak z pohledu onkologa, tak pacienta velmi frustrující a nese s sebou velmi špatnou prognózu. V posledních letech však máme k dispozici novou léčenou strategii, jež využívá zcela jiného terapeutického principu, totiž geneticky modifikovaných autologních T lymfocytů. Právě tato léčba zvrátila jinak nezvládnutelný stav a obecně je výjimečnou šancí pro pacienty s refrakterním/relabujícím lymfoproliferativním onemocněním.

 

Klíčová slova

primární medistinální lymfom, refrakterita, CAR-T terapie

 

SUMMARY

In our report, we describe a case of a patient who was diagnosed with primary mediastinal B-cell lymphoma. His disease constantly progressed on any of chosen chemotherapeutic regimens. Naturally, the disease was considered primarily chemorefractory. A situation like that seems to be very frustrating for both - the oncologist and the patient as well. Moreover, it usually connects with poor prognosis. However, a new therapeutic strategy appeared during the last few years, working on totally different therapeutic principles, in this case, using genetically modified autologous T-lymphocytes. This therapy represents the chance for patients with refractory/relapsed lymphoproliferative diseases, which are otherwise unmanageable.

 

Key words

primary mediastinal lymphoma, refractoriness, CAR-T therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM