Pluvicto (lutecium-177 vipivotid tetraxetan) - novinka v léčbě dospělých pacientů s progresivním metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem pros

01/2024

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Onkoiogicko-chirurgické oddělení LF MU a FN u svaté Anny, Brno

 

SOUHRN

Karcinom prostaty je jedním z nejčastějších nádorů u mužů. Lutecium-177 vipivotid tetraxetan je nový teranostický lék pro léčbu pokročilého metastazujícího karcinomu prostaty. Je prokázáno, že významně zlepšuje míru přežití pacientů s karcinomem prostaty, kvalitu jejich života a také prodlužuje dobu do progrese onemocnění.

 

Klíčová slova

lutecium-177 vipivotid tetraxetan, PSMA PET, mCRPC

 

SUMMARY

Prostate cancer is one of the most common cancers in men. Lutetium-177 vipivotide tetraxetan is a new theranostic medicine for advanced metastatic prostate cancer. It is proven to significantly improve the survival rate in prostate cancer, the quality of life and also prolong the time until the disease progresses.

 

Key words

lutetium-177 vipivotide tetraxetan, PSMA PET, mCRPC

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM