Phesgo - nová možnost léčby HER2 pozitivního karcinomu prsu

02/2022

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

 

SOUHRN

Phesgo představuje novou fixní kombinaci subkutánních přípravků pertuzumabu a trastuzumabu. Tato forma podávání prokázala odpovídající účinnost a bezpečnost ve srovnání s intravenózními formami přípravku v léčbě pacientek s karcinomem prsu. Phesgo představuje novou možnost léčby pacientek s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2), a to v neoadjuvantním, adjuvantním či paliativním režimu. Přípravek Phesgo byl schválen pro použití na základě dvou klinických studií - FeDeriCa a PHranceSCa. Klinická studie FeDeriCa potvrdila non-inferioritu subkutánního podání ve srovnání s intravenózní formou a klinická studie PHranceSCa ukázala jednoznačnou preferenci subkutánní formy ze strany pacientek i zdravotního personálu. Přípravek Phesgo byl schválen pro použití u pacientek s karcinomem prsu jak Food and Drug Administration, tak European Medicines Agency, úhrada z veřejného zdravotního pojištění je v tuto chvíli netrpělivě očekávána.

 

Klíčová slova

HER2 pozitivní karcinom prsu, Phesgo, trastuzumab, pertuzumab, FeDeriCa, PHranceSCa

 

SUMMARY

Phesgo is a new fixed-dosed combination of pertuzumab and trastuzumab for subcutaneous injection. This form of administration demonstrated adequate efficacy and safety compared to intravenous formulations in the treatment of breast cancer patients. Phesgo represents new treatment modality for human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-positive breast cancer patients. Phesgo may be used in neoadjuvant, adjuvant and palliative setting and gained its approval based on two clinical trials FeDeriCa and PHranceSCa. Clinical trial FeDeriCa showed non-inferiority of the subcutaneous administration compared with intravenous form and clinical trial PHranceSCa confirmed the clear preference of the patients and health care professionals again towards subcutaneous administration. Phesgo was approved for the usage of breast cancer patients by Food and Drug Administration as well as European Medicines Agency, the health care reimbursement is missing and expected hopefully soon.

 

Key words

HER2-positive breast cancer, Phesgo, trastuzumab, pertuzumab, FeDeriCa, PHranceSCa

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM