Pegylovaný liposomální irinotecan, standard léčby ve druhé linii metastazujícího karcinomu pankreatu – kazuistika

02/2023

MUDr. Katarina Adamová; MUDr. Robert Kullač

Radiodiagnostické oddělení, Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Liposomální irinotecan (Onivyde) je první léčivo specificky schválené pro použití v kombinaci s 5-fluorouracilem/leucovorinem v léčbě metastazujícího adenokarcinomu pankreatu u pacientů, u nichž došlo k progresi po terapii založené na gemcitabinu. Tato kazuistika pojednává o prvních vlastních zkušenostech s tímto přípravkem ve druhé linii léčby tohoto onemocnění.

 

Klíčová slova

metastazující duktální adenokarcinom pankreatu, pegylovaný liposomální irinotecan, Onivyde, druhá linie léčby

 

SUMMARY

Liposomal irinotecan (Onivyde) is the first drug specifically approved for use in combination with 5-fluorouracil/leucovorin in the treatment of metastatic pancreatic adenocarcinoma in patients who have progressed after gemcitabine-based therapy. This case report discusses the first in-house experience with this agent in the second-line treatment of this disease.

 

Key words

metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma, pegylated liposomal irinotecan, Onivyde, second line treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM