Pacientka s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prsu - kazuistika

10/2016

Michaela Zábojníková

Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

 

SOUHRN

Hormonálně dependentní karcinomy prsu exprimují při imunohistochemickém vyšetření estrogenové a progesteronové receptory a jsou citlivé k hormonální terapii. Hormonální léčba je nejstarší a nejbezpečnější klinicky ověřená systémová léčba, používaná ve všech stadiích onemocnění karcinomem prsu u premenopauzálních a postmenopauzálních žen. Na našem pracovišti je léčena pacientka, které byl v 66 letech diagnostikován pokročilý hormonálně dependentní karcinom prsu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom prsu, prognostické faktory, carcinoma en cuirasse, hormonálně dependentní karcinom prsu

 

SUMMARY

Hormone-dependent breast carcinomas reported treatment coverage on hormonal treatment and show positivity overexpression established the status of the estrogen and progesterone receptor. Hormone therapy is the oldest and safest treatment clinically proven system, used in all stages of the disease of breast cancer in premenopausal and postmenopausal women.

 

KEY WORDS

breast carcinoma, prognostic factors, carcinoma en cuirasse, hormone-dependent breast carcinoma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM