Pacient s mnohočetnými kožními metastázami maligního melanomu léčený vemurafenibem - kasuistika

12/2016

MUDr. Taťána Šuková, MUDr. Ilona Procházková

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Léčba maligního melanom v posledních letech zaznamenala výraznou změnu. Chemoterapie byla nahrazena léky, které jsou schopny ovlivnit dobu přežití u pacientů s generalizovaným maligním melanomem. Jedním z nově užívaných léků jsou inhibitory BRAF. Terapeutická úspěšnost je ale omezena časným rozvojem rezistence.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

maligní melanom, inhibitory BRAF

 

SUMMARY

Treatment of malignant melanoma in recent years has seen a significant change. Chemotherapy was replaced with drugs that are able to affect the time of survival in patients with generalized malignant melanoma. One of the new drugs are BRAF inhibitors. The therapeutic success is limited by early development of resistance.

 

KEY WORDS

malignant melanoma, BRAF inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM