Osimertinib v léčbě NSCLC

11/2016

MUDr. Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Mutace T790M je nejčastější příčinnou sekundární rezistence na tyrosinkinázové inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) první generace (gefitinib, erlotinib) a druhé generace (afatinib). Osimertinib je tyrosinkinázový inhibitor třetí generace EGFR účinný při rezistenci navozené T790M. Sdělení zahrnuje popis klinického vývoje osimertinibu a kasuistiku první nemocné léčené osimertinibem v České republice.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

EGFR, tyrosinkinázové inhibitory, NSCLC, osimertinib

 

SUMMARY

The most frequent cause of secondary resistency to epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors of first (gefitinib, erlotinib) and second generation (afatinib). Osimertinib is a third generation tyrosine kinase inhibitor (EGFR) active against T790M induced resistency. This summary covers story of osimertinib clinical development including case report of the first patient treated with osimertinib in the Czech Republic.

 

KEY WORDS

EGFR, tyrosinkinase inhibitors, NSCLC, osimertinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM