Ošetřování extravazátu cytotoxických léčiv

03/2016

Libuše Hašková, Zuzana Sýkorová

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Extravazát je nechtěný únik cytotoxického léčiva mimo cílovou aplikační žílu do okolní tkáně. Jedná se o urgentní stav, který vyžaduje intervenci, protože může vést k poškození integrity kůže až k nekróze - a k rozpadu tkáně.

Rána vzniklá jako následek extravazátu má charakter popáleniny, puchýře a postupně až nekrotické rány. Zákeřnost extravazátu spočívá v jeho opožděném rozvoji 7.-10. den, kdy pacient již není přítomen ve zdravotnickém zařízení. Vyžaduje velmi specifické ošetření, velmi snadno se infikuje a délka hojení bývá týdny až měsíce. Velmi důležitá je multioborová spolupráce při ošetřování rány (ošetřující lékař, sestra - specialistka na hojení ran, chirurg, plastický chirurg) a správná edukace pacienta, která zajistí jeho zapojení do týmu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

chemoterapie, extravazát, nežádoucí událost, débridement rány, oplachový roztok, terapeutická krytí, zdravotnická dokumentace, fotodokumentace rány, edukace pacienta, multioborová spolupráce

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM