Organizace péče o nemocné se vzácnými nádory

06/2021

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Vzácné nádory představují přibližně 20-25 % všech nových maligních diagnóz. Na evropské úrovni se vzácným nádorům věnuje síť nazvaná EURACAN, která pokrývá všechny vzácné typy nádorů u dospělých a seskupuje je do deseti oblastí. Na její založení navázalo v České republice vytvoření Národních onkologických center (NOC). Centralizace této skupiny pacientů do NOC je zásadní pro využití nejaktuálnějších zkušeností a multidisciplinárního vysoce odborného přístupu, nicméně spolupráce mezi všemi onkologickými pracovišti různých úrovní je pro tyto nemocné zásadní.

 

Klíčová slova

vzácné nádory, EURACAN, NOC, Národní onkologické centrum

 

SUMMARY

Rare tumors account for approximately 20-25% of all new malignancies. At the European level, the network called EURACAN is dedicated to rare tumors. EURACAN covers all rare types of cancer in adults and groups them into ten areas. Its establishment was followed by the creation of the National Oncology Centers (NOC) in the Czech Republic. Centralization of this group of patients to the NOC is essential for the use of the most current experience and a multidisciplinary highly professional approach, however, cooperation between all oncology centers, of different levels, is crucial for these patients.

 

Key words

rare cancers, EURACAN, NOC, National Oncology Center

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM