Optimalizace premedikačního režimu pri aplikaci cetuximabu v klinické praxi

03/2022

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín

 

SOUHRN

Jedním z často skloňovaných nežádoucích účinků cetuximabu je infuzní reakce, a to zejména jako anafylaktická reakce při prvním podání této molekuly. Vlastní reakce souvisí s preexistujícími protilátkami IgE proti oligosacharidu α-1,3-galaktóze na molekule cetuximabu. V případě reakcí nižšího stupně - grade 1 a 2 - je možné v aplikaci pokračovat, nicméně v případě grade 3 či 4 je nezbytné aplikaci ukončit a další podávání cetuximabu je obvykle kontraindikováno. Rozšířené premedikační schéma snižuje riziko závažné infuzní reakce v průběhu aplikace cetuximabu a umožňuje převést aplikaci cetuximabu z jednotek intenzivní péče či lůžkových onkologických oddělení na ambulantní chemoterapeutický stacionář, což zvyšuje komfort pro pacienty a současně snižuje náklady na onkologickou léčbu.

 

Klíčová slova

cetuximab, infuzní reakce, premedikační režim

 

SUMMARY

One of the frequently discussed side effects of the cetuximab is the infusion-related reaction, more specifically the anaphylaxis during the first application of the cetuximab. The reaction is related to the preexisting IgG antibodies against galactose- α-1,3-galactose which is present on the cetuximab molecule. In the case of grade 1 and 2 reaction the application may continue however in the case of severe (grade 3 and 4) hypersensitivity reaction the infusion has to be discontinued immediately and further use of cetuximab is contraindicated. The extended premedication scheme significantly reduces the risk of severe infusion-related reaction and enables to transfer the first infusion from intensive care units or oncology beds to outpatient clinics which improves patient quality of life and reduces the treatment cost.

 

Key words

cetuximab, infusion reactions, premedication regimen

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM