Opožděná odpověď u pacienta s nádorem laryngu léčeného imunoterapií – kazuistika

02/2023

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice AGEL Nový Jičín

 

SOUHRN

Imunoterapie jako samostatná léčebná modalita nebo v kombinaci s chemoterapií se stala novým zlatým standardem léčby nemocných s recidivujícími či metastazujícími nádory hlavy a krku s vyčerpanými možnostmi lokoregionální terapie. V naší kazuistice prezentujeme pacienta s recidivou nádoru hlasivky po kurativní radioterapii a následně první linii paliativní léčby cisplatinou s 5-fluorouracilem s rychlou progresí onemocnění, druhou linií imunoterapie nivolumabem, po které následovala opět progrese, a teprve po třetí linii s docetaxelem došlo k dlouhodobé kompletní remisi onemocnění. Tuto skutečnost si vysvětlujeme buď opožděnou aktivací imunitního systému, nebo imunomodulačním účinkem docetaxelu, jelikož dlouhodobá kompletní remise po třetí linii paliativní léčby docetaxelem se nedá úplně očekávat.

 

Klíčová slova

nádor laryngu, imunoterapie, nivolumab, docetaxel

 

SUMMARY

Immunotherapy as monotherapy or in combination with chemotherapy represents the new gold standard for the treatment of the relapsed or metastatic head and neck cancer where local therapy is not possible. In our case report we present the patient with laryngeal cancer relapse after radical radiotherapy and first line palliative chemotherapy cisplatin and 5-fluorouracil with rapid disease progression followed by second line palliative treatment with immunotherapy nivolumab, again with progression and finally followed by third line palliative treatment with docetaxel with long term complete remission. This excellent result can be explained by delayed activation of the immune system or immunomudulatory effect of the docetaxel, since long term remission cannot be expected solely after third line docetaxel palliative treatment.

 

Key words

laryngeal tumor, immunotherapy, nivolumab, docetaxel

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM