Onkologická léčba karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce

06/2018

MUDr. Peter Grell, Ph.D.; MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Dlouhodobého přežití nemocných s časným stadiem karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce dosahovalo pouze 25 % pacientů. Moderní multimodální přístup k léčbě těchto nádorů přežití téměř zdvojnásobil. Základním předpokladem úspěšné léčby je provedení adekvátního chirurgického resekčního výkonu v centrech, které se na tuto náročnou operativu specializují. U karcinomu žaludku se dnes jako preferovaný postup doporučuje aplikace perioperační chemoterapie. Největší efektivitu v této strategii dosahuje chemoterapeutický režim FLOT (docetaxel, oxaliplatina, fluorouracil). V případě karcinomu gastroezofageální junkce můžeme kromě perioperační chemoterapie zvolit i neoadjuvantní chemoradioterapii, která se jeví jako vhodná v případě pokročilejších tumorů, kdy je potřeba dosáhnout regrese nádoru, aby mohla být provedena resekce R0.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom žaludku, karcinom gastroezofageální junkce, perioperační chemoterapie, neoadjuvantní chemoradioterapie

 

SUMMARY

Gastric and gastro-oesophageal junction cancers are aggressive diseases, and only 25 % of patients with early stage disease achieve a long-term survival. The modern multimodal approach to treatment nearly doubled survival in these patients. The primary requirement for successful treatment is performing adequately radical resection in centers specialized in these challenging surgeries. In gastric cancer, the use of perioperative chemotherapy is recommended as a standard of care. The most effective regime in this approach is FLOT chemotherapy. In gastro-oesophageal junction carcinomas, in addition to perioperative therapy, neoadjuvant chemoradiotherapy appears to be appropriate strategy, mostly in cases with locally advanced carcinomas where tumor regression is required in order to perform an R0 resection.

 

KEY WORDS

gastric cancer, gastro-oesophageal junction cancer, perioperative chemotherapy, neoadjuvant chemoradiotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM