Očkování proti lidskému papilomaviru v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

01/2017

MUDr. Alena Šebková

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, Plzeň Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

 

SOUHRN

Preventivní opatření v rámci zdravotní péče o občany je základem zdravotnictví v každém roz­vinutém státě. Systémy preventivních opatření jsou dány zvyklostmi a tradicemi, ale zároveň se vyvíjejí na základě nových medicínských poznatků. Prevence má význam nejen pro zdravotní stav jednotlivce, pro kvalitu jeho života od dětství do stáří, ale i pro společnost, a to jak z hledisek sociálních a pracovních, tak i ekonomických. Kromě preventivních prohlídek a screeningových vyšetření považujeme za účinný nástroj prevence závažných onemocnění očkování. V převážné většině se v souvislosti s očkováním mluví o prevenci vysoce infekčních onemocnění. Se stoupa­jícím výskytem nádorových onemocnění je ale požadavkem moderního zdravotnického systému rovněž ochrana před vznikem a nevratnými následky těchto chorob. Proto byly a nadále jsou předmětem výzkumu možnosti prevence v této oblasti. Zde můžeme v současnosti hovořit o pro­kázané onkologické prevenci u očkování proti hepatitidě B a očkování proti infekcím vyvolaným lidskými papilomaviry, neboť obě infekce jsou v příčinné souvislosti s nádorovým onemocněním.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

prevence, očkování, praktický lékař pro děti a dorost, informace, infekce HPV, nádorová onemocnění, odmítání očkování

 

SUMMARY

Preventative health care for wide population is the cornerstone of any developed country healthcare system. Preventive systems are based on local customs and practices, but, at the same time, they develop with new medical knowledge. Prevention is important not only for individuals, their wellbeing and life quality from childhood to old age, but for the society as well, from social, labor and economic perspectives. In addition to preventive checkups and screening tests, vaccination plays an important role, being an effective tool for the prevention of major infectious diseases. Typically, it's highly infectious diseases that are being vaccinated against. The rising incidence of cancer, however, requires us to provide a protection against the onset and irreversible sequelae of cancer too. Therefore, researchers are trying to find options for cancer prevention. In cancer prevention, there are currently several vaccines available, such as vaccines against Hepatitis B and Human Papilloma Virus, as both infections are associated with cancer.

 

KEY WORDS

prevention, vaccination, general practitioner for children and adolescents, information,

HPV infection, cancer, refusing vaccinations

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM