Novinky v imunoterapii bronchogenního karcinomu

13/2016

MUDr. Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Imunoterapie cílená na osu PD-1 (membránový protein programované buněčné smrti, programmed cell death 1) a PD-L1 (ligand membránového proteinu programované buněčné smrti, programmed cell death ligand 1) se již stala nedílnou součástí léčebných algoritmů pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v druhé linii léčby. Na konferenci ESMO 2016 byla prezentována nová data potenciálně měnící klinickou praxi týkající se druhé a zejména první linie léčby nemalobuněčného karcinomu plic.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, imunoterapie

 

SUMMARY

Programmed cell death 1 (PD-1) and programmed cell death ligand 1 (PD-L1) targeted immunotherapy became integral part of therapeutic guidelines of advanced non-small cell lung cancer in second line setting. A new data evaluating a role of immunotherapy in first and second line setting were presented at ESMO 2016. These data should probably change a treatment standards in first line setting.

 

KEY WORDS

non-small lung cancer, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM