Nivolumab v léčbě pokročilého maligního melanomu – kasuistika

12/2016

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D., MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Nivolumab v léčbě pokročilého maligního melanomu

 

SOUHRN

Cílená léčba a moderní imunoterapie s checkpoint inhibitory změnila prognózu pacientů s pokročilým maligním melanomem. Zvláště výsledky imunoterapie a její potenciál pro dlouhodobou kontrolu onemocnění jsou více než povzbuzující. Dnes již standardně používaný
ipilimumab začíná být nahrazován účinnějšími a méně toxickými protilátkami proti PD‑1. Nivolumab prokázal svoji vysokou účinnost jak u nově diagnostikovaných, tak u velmi předléčených pacientů. Následující kasuistika pacientky s diseminovaným melanomem ukazuje úspěch nivolumabu po selhání cílené léčby, dacarbazinu a ipilimumabu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

melanom, imunoterapie, nivolumab

 

SUMMARY

The targeted therapy and modern immunotherapy with checkpoint inhibitors have changed the prognosis of patients with advanced malignant melanoma. In particular, the results of immunotherapy and its potential for long‑term disease control are more than encouraging. The standard treatment with ipilimumab is being replaced by more effective and less toxic anti‑PD‑1 antibodies. Nivolumab is highly effective for both newly diagnosed and heavily pretreated patients with advanced melanoma.The following case report of patient with advanced cutaneous malignant melanoma describes the success of treatment with nivolumab after failure of targeted therapy, dacarbazine, and ipilimumab.

 

KEY WORDS

melanoma, immunotherapy, nivolumab

 

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM