Niraparib jako udržovací terapie po primární léčbě karcinomu vaječníku - kazuistika

01/2023

MUDr. Anna Germanová, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Karcinom vaječníku/vejcovodu je chronické recidivující onemocnění s nepříznivou prognózou. Novou možností zlepšení prognózy pacientek jsou inhibitory poly(adenosindifosfát-ribóza) polymerázy (PARP), které se používají jako udržovací léčba po primární léčbě nebo po léčbě platina senzitivní recidivy onemocnění. Niraparib je v těchto indikacích určen pro všechny pacientky nezávisle na mutačním statusu. V primární léčbě významně prodlužuje interval bez progrese onemocnění, data vzhledem k celkovému přežití nejsou zatím zralá.

 

Klíčová slova

karcinom ovaria, inhibitory PARP, udržovací léčba

 

SUMMARY

Ovarian/fallopian tube cancer is a chronic recurrent disease with an unfavorable prognosis. A new option to improve the prognosis of patients are poly(adenosinediphosphate-ribose) polymerase (PARP) inhibitors, which are used as maintenance therapy after primary treatment or after treatment of platinum-sensitive recurrence. Niraparib is indicated for all patients in these indications regardless of mutational status. In primary treatment, it significantly prolongs the progression free interval, data with respect to overall survival are not yet mature.

 

Key words

ovarian cancer, PARP inhibitors, maintenance therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM