Nežádoucí účinky chemoterapie se zaměřením na geriatrického pacienta, možnosti jejich prevence a léčby

13/2016

Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

U staršího pacienta musíme jakoukoli medikaci podávat obezřetně. O chemoterapii to platí dvojnásob. Kontraindikací chemoterapie není věk, nicméně tato onkologická léčba musí být většinou přizpůsobena celkovému stavu, komorbiditám a orgánovým funkcím pacienta. Podpůrná léčba a ošetřovatelská péče jsou zde zásadní.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

chemoterapie, geriatrie, starší pacient, komplikace, neutropenie, anémie, mukositida, průjem, obstipace, nevolnost

 

SUMMARY

Any medication in elderly patients must be carefully indicated. In chemotherapy, this is double times valid. The age is not a contraindication of chemotherapy, however, this must be adjusted in respect to the performance status, comorbidities and organ functions in a patient. Supportive and nursing care are of very high importance.

 

KEY WORDS

chemotherapy, geriatrics, elderly patient, neutropenia, anemia, mucositis, diarrhoea, constipation, nausea

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM