Neratinib v adjuvantní léčbě karcinomu prsu – kazuistika

04/2023

MUDr. Milan Brychta

Onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Kazuistika popisuje případ pacientky s rizikovým karcinomem prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2), způsob a průběh její terapie a aktuální stav onemocnění pacientky.

 

Klíčová slova

karcinom prsu, HER2 pozitivita, adjuvantní terapie, trastuzumab, neratinib

 

SUMMARY

This case report describes the case of a patient with high-risk HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) positive breast cancer, the methods and course of her therapy and the curent state of the patient's illness.

 

Key words

breast cancer, HER2 positivity, adjuvant therapy, trastuzumab, neratinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM