MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

04/2021

 

Každé setkání s primářkou Katarínou Petrákovou je vždy něčím zajímavé a platilo to i u mé první schůzky s ní během přijímacího pohovoru. Byl veden v rychlém tempu, stručně, jasně a prakticky. V dalším průběhu našeho rozhovoru však na mě dýchla lidskost, která ne vždy provází rozhovory podřízených s potencionálními nadřízenými. V zásadě tyto atributy zdobí primářku Petrákovou, a to doslova vynikající přehled, a to nejen na poli onkologickém, ale i v jiných oborech interní medicíny, praktičnost s rychlým úsudkem, lidskost a upřímnost. Plně to dokazuje její od roku 2001 trvající úspěšný primariát na Klinice komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně, která patří mezi personálně největší pracoviště ve střední Evropě.

Její životní pouť začala v roce 1960 v Trnavě, městě s bohatou historickou a kulturní historií. Gymnázium studovala v Bratislavě, lékařskou fakultu tamtéž, kde promovala v roce 1985. Její první profesionální kroky začaly na Interním oddělení Nemocnice Milosrdných bratří v Bratislavě a od roku 1993 pracuje nepřetržitě v Masarykově onkologickém ústavu. Atestaci z vnitřního lékařství složila v roce 1987 a z klinické onkologie pak v roce 1996.

Klinická onkologie byla vždy její srdeční záležitostí; s obdivem jsem zjišťoval a zjišťuji, jak detailně jsou zvýrazňovačem podtrhané zahraniční a české odborné knihy a časopisy, které jsem měl od ní zapůjčené. Není dobrý klinický praktik bez trvalého teoretického vzdělávání, což prim. Petráková potvrzuje a je pro mnohé z nás vzorem. Od roku 1996 byla vedoucí IV. oddělení klinické onkologie Masarykova onkologického ústavu. Lidskost a komplexnost naší paní primářky se pak prokázala, když při své práci vynikajícího klinického onkologa založila a vedla od roku 1998 do roku 2000 Hospic Sv. Alžběty. Od roku 2001 je zástupcem přednosty pro léčebně preventivní péči Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu. Tato klinika byla založena prof. Vyzulou, práce bylo a je mnoho, začátky byly velmi těžké. V těchto chvílích se ukázaly organizační a komunikativní schopnosti prim. Petrákové, kdy byla velkou oporou prof. Vyzuly. V době, kdy prof. Vyzula byl ředitelem Masarykova onkologického ústavu a nemohl se tak plně věnovat vedení Kliniky komplexní onkologické péče jako před tím, spoléhal se právě na prim. Petrákovou, která ani jednou nezklamala. Další z ukázek jejích organizačních a odborných schopností.

Přesto nezahálela a nezahálí ani v akademickém životě. Disertační práci obhájila v roce 2011, a to na téma věnované nádorům prsu, což je její hlavní doména. Je autorkou a recenzentkou mnoha odborných článků a kapitol v knihách. Její bohatá přednášková aktivita pro onkology, ale i praktické lékaře nebo laickou veřejnost, je nabitá znalostmi, a především letitou praxí a zkušenostmi. Studentům lékařské fakulty se věnuje od roku 2005 v pregraduální i postgraduální výuce. Je hlavní řešitelkou nebo spoluřešitelkou několika grantových projektů opět se zaměřením na karcinom prsu. V Masarykově onkologickém ústavu pak vede mnoho let specializovaný tým věnující se této problematice.

Bohaté zkušenosti a schopnost komunikace ji předurčovaly k tomu, aby usilovala o členství ve výboru České onkologické společnosti ČLS JEP. Opakované zvolení ukazuje její oblíbenost a uznání i mimo Masarykův onkologický ústav. Nebyla by to prim. Petráková, kdyby se v této pozici nesnažila o praktické kroky v rámci klinické onkologie, které vedly ke zlepšení péče a léčby našich pacientů. Z mnoha úspěchů uvedu vytvoření follow up pro praktické lékaře, kteří následně přebírají naše pacienty z přetížených onkologických ambulancí do své dispenzární péče, uznání léčby generiky ze strany plátců zdravotní péče v rámci „off label“ indikace podle Modré knihy a domluva o úhradě mnoha léků v překlenovacím období do úhrady přidělené Statním ústavem pro kontrolu léčiv.

Aktivní znalosti angličtiny a němčiny jí umožňují přednášet i na zahraničních kongresech, kam je opakovaně zvána. Kromě již zmíněného členství v České onkologické společnosti ČLS JEP je též členkou European Society of Medical Oncology.

 

 

Nechce se ani věřit, že člověk s tímto vytížením má rodinný život a čas na své koníčky. Zde však rostou základy její lidskosti a upevňování mezilidských vztahů. Syn Tomáš a dcera Jana jí stále dělají mnoho radostí a je na ně patřičně hrdá. Nově je též milující babičkou dvou vnoučat Davida a Viléma, o nichž s hrdostí a láskou (jak jen babičky umí) ráda vypráví. Její záliba v pěstování květin ji leckdy uvedla až v zdraví ohrožující situace, neb své miláčky z říše rostlin musí bránit před miláčky z říše psů. Lyžování, cyklistika a náročná turistika představují silnou formu dobití fyzických a psychických sil. S rodinou ráda cestuje do míst spjatých s historií a autentičností, její oblíbenou destinací jsou Jeruzalém a Istanbul. Trochu zhýčkanému člověku uvyklému spaní v pohodlné posteli imponuje seznam míst, kam tak ráda cestuje například Kamčatka a Laponsko.

Klinika komplexní onkologické péče má 17 ambulancí, 3lůžková oddělení, více než 40 lékařů; úspěšná organizace a spolupráce v rámci tohoto týmu vyžaduje pevné nervy a řadu mimořádných schopností od vedoucích pracovníků, které však každého člověka mohou vyčerpat a negativně ovlivnit. Ne však prim. Petrákovou, která si uchovala optimismus, lidskost, upřímnost a slušnost, hodnoty, které obzvláště v dnešní době jsou tak vzácné.

 

Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče,

Masarykův onkologický ústav, Brno