MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

02/2022

Primářka Jana Katolická se narodila v létě 1968 a jmeniny má 21. srpna. Datum svátku Vám asi nesedí, v českém kalendáři je Jana přece v květnu, ale paní primářka se narodila na východě Slovenska. Proto tento, ne zrovna slavný, srpen. To datum má ale i svoje výhody, popřát jí k jmeninám slovenští příbuzní nikdy nezapomenou. Po gymnaziálních letech v rodném městě odešla studovat medicínu na Lékařskou fakultu v Brně. Jejím původním záměrem bylo se na východ Slovenska vrátit, ale láska často plány mění. V šestém ročníku se vdala a s manželem se rozhodli pro život v Brně. A co sama říká o svých pracovních začátcích? „Moje dráha onkologa začala v Masarykově onkologickém ústavu v roce 1992. Bylo to krásných osm let. Nejen, že jsem postupně pronikala do tajů klinické onkologie, ale také pracovala se skvělými lidmi, kterých si do dnešních dní velmi vážím. Myslím, že je nanejvýš důležité, když hned na začátku své kariéry potkáte nadřízeného, který je lidský a vstřícný, a kolegy, se kterými můžete pohodově trávit nejen pracovní dobu v nemocnici, ale sdílet i příjemné společné volnočasové zážitky. Dodnes, když překročím práh ústavu na Žlutém kopci, mám pocit, že přicházím ,domů‘. A to se od těch dob jeho podoba velmi výrazně obměnila.“

Změna je život a život sám přináší změny. Paní primářka nemá ráda stereotyp a patří k těm, kteří rádi tvoří a zažívají něco nového. V roce 2000 změnila zaměstnavatele, kterým se pro ni, až do dnešních dní, stala Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. I přesto, že v této instituci pracuje více než 21 let, není to doba nijak jednotvárná, ba naopak, velmi pestrá. V době jejího příchodu byla místní onkologie skvělé pracoviště. Prolínala se zde klinická onkologie s onkologií radiační a ve spolupráci s chirurgickými obory, dlouholetou zkušeností v péči o onkologicky nemocné tvořili jeden celek. Výborně zde už v té době fungovaly multidisciplinární týmy. Po dvou letech přešla z onkologie na urologické oddělení. Jak sama říká: „Byla to úžasná doba.“ V rámci urologického oddělení vznikla ambulance urologické onkologie, kterou procházeli všichni nemocní s malignitou v urotraktu. Pacienti tím získali kontinuitu - byli vyšetřeni a diagnostikováni urologem, následně, v rámci jednoho pracoviště, léčeni a sledováni onkologem. Právě díky této provázanosti nemocní získali na jednu stranu kvalitní odbornou lékařskou péči a na stranu druhou osobní přístup. Nebyla to jen práce s pacienty, která paní primářku naplňovala. Velmi aktivně pracovala na přednáškách, které prezentovala v rámci kongresů a seminářů pořádaných urologickou společností. Publikovala v časopisech zaměřených na urologickou problematiku. Věnovala se také práci s laickou veřejností. Za dobu působení na urologickém pracovišti ukončila doktorandské studium prací zaměřenou na karcinom močového měchýře a získala titul Ph.D. Ona sama oceňuje hlavně interpersonální vztahy během spolupráce s urology: „V té době jsem pracovala ve velmi přátelském prostředí. Z kolegů se stali blízcí lidé, se kterými, a také s jejich rodinami, rádi trávíte i dovolenou.“ O to těžší pro ni bylo přijmout dobrovolné ukončení života jednoho z nich.

Ale opět došlo na „změna je život a život sám přináší změny“, v roce 2009 proběhla delimitace onkologické péče v rámci brněnského regionu. Pracoviště radioterapie a velké části klinické onkologie Fakultní nemocnice u svaté Anny, včetně personálu, přešly pod Masarykův onkologický ústav. Nemocnice měla velký zájem zachovat v té době prosperující, dobře zavedenou a uznávanou uroonkologickou péči, ke které se přidala péče o nemocné s malignitami v gastrointestinálním traktu, a vzniklo onkologicko-chirurgické oddělení pod vedením paní primářky. Název pracoviště je odvozen od vzájemné spolupráce klinických onkologů a chirurgických oborů. Začala nová etapa, kdy bylo nutné od úplného začátku budovat nejen provozní záležitosti oddělení, ale i osobní vztahy. Dnes je to 13 let. Oddělení je stabilní po stránce profesní, personální i ekonomické a paní primářka je stále v jeho vedení.

 

A nakonec chci napsat i pár osobních vět.

„Jani, osobně jsem Tě poznala právě v době delimitace onkologické péče v rámci Brna. Přišla jsi zpět na onkologii Nemocnice u svaté Anny v nelehké době, kdy bylo nutné onkologické oddělení vybudovat prakticky celé znovu, s částí původního personálu a také s novými spolupracovníky, kteří se k nám postupně přidávali. Přišla jsi s novými vizemi a s energií, která je Ti vlastní, a začala navazovat nové pracovní vztahy. Podařilo se Ti vybudovat dobře fungující oddělení.

Jsem ráda, že primářské místo máš právě Ty. Pro mě osobně jsi člověkem, který je skvělým vedoucím, který svým kolegům pomůže odbornou radou. A také po stránce lidské, kdy se na Tebe mohu obrátit i s osobními tématy a vždy najdu přátelský přístup. Často si povídáme o věcech, které máš ráda, a to je cestování do exotických zemí, i o rodině, se kterou ráda trávíš volný čas na milované chalupě.

Zkrátka Jani, jsme rádi, že jsi s námi.

 

MUDr. Simona Rotnáglová

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně