MUDr. Eva Sedláčková, MBA

06/2021

 

Dr. Sedláčková se narodila v pražské porodnici U Apolináře a do svých dvou let žila s rodiči-lékaři I. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy ve Faustově domě v Praze. Dá se konstatovat, že Všeobecná fakultní nemocnice se stala jejím celoživotním osudem. Po studiu na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze se vrátila do rodné lokality, absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1979 nastoupila na Onkologickou kliniku nynější Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy, kde pracuje dodnes, celkem již 42 let. Od roku 1990 do roku 2018, tj. po dobu 28 let, zde vykonávala funkci primářky Onkologické kliniky. Za dobu jejího působení v této funkci získala klinika nové prostory pro lůžkové oddělení a rozšířila působnost na Fakultní polikliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze s osmi ambulancemi a denním stacionářem navázaným na centrální přípravu cytostatik. Po předání žezla mladší generaci pokračuje ve výuce studentů i v práci na ambulanci kliniky v plném nasazení.

Dr. Sedláčková atestovala z radioterapie I. a II. stupně a z klinické onkologie. V roce 2003 absolvovala Prague International Business School při Vysoké škole ekonomické v Praze a získala titul MBA. Při dokončení studia na této škole samozřejmě psala i závěrečnou absolventskou práci na téma Centrální příprava cytostatik. K tomu se váže moje osobní vzpomínka. Byly jsme tehdy spolu na krásném ostrově Fuerteventura. Jednou ráno jsem ji u snídaně zastihla v neobvykle skleslé náladě. „Mně to parametrické hodnocení nevyšlo,“ řekla. Ale nebyla by to Eva, aby to nevyřešila po svém. Dodala ještě další kritéria a pohledy z pozic dalších zúčastněných osob a výsledek byl veskrze pozitivní. Prostě to nikdy nevzdat a najít cestu jiným způsobem, to by mohlo být její celoživotní krédo.

K profesním zájmům dr. Sedláčkové patří nádory trávicího traktu a vzácné nádory - thymomy a neuroendokrinní nádory. I z těchto důvodů se stala v roce 1998 zakládající členkou a posléze i opakovaně zvolenou předsedkyní výboru Karcinoidové skupiny, od roku 2008 Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory. Kromě členství v České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP je také členkou European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS), kde se v letech 2012-2014 aktivně podílela na práci Advisory board včetně tvorby ENETS guidelines. Mnoho let přispívá zejména do českých periodik, v zahraničí byla úspěšnou spoluautorkou článku shrnujícího výsledky studie CLARINET v New England Journal of Medicine.

Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory, složená z odborníků všech participujících profesí, pořádá pod jejím vedením velmi přínosná odborná setkání s neobyčejně příjemnou atmosférou. Kooperativní skupina vede od roku 2008 rovněž Registr endokrinních nádorů v České republice, který obsahuje údaje o téměř 2 000 nemocných.

 

 

V roce 2016 vyšla v nakladatelství Maxdorfkniha Neuroendokrinní nádory, jejíž byla, společně s MUDr. Bajčiovou, hlavní editorkou. Následovala kniha Neuroendokrinní nádory v kazuistikách (Current Media, 2018), kde byla hlavní pořadatelkou.

Dr. Sedláčková participuje na pregraduální i postgraduální výuce. Za dobu svého působení na Onkologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vychovala několik generací mladých lékařů a jejich výuce se věnuje i nadále.

Přestože nikdy nedávala najevo převahu plynoucí z její funkce, měla vždy u kolektivu kliniky autoritu. Nepříjemné situace řešila s nadhledem a těžila také ze znalosti povah svých podřízených. I dnes je svou pracovitostí příkladem ostatním. Ani dříve, ani dnes neváhá kdykoli kolegům pomoci a poradit. Díky vlastním životním zkušenostem řeší problémy s rozvahou a pozitivním přístupem. Jako kolegyně i přítelkyně funguje báječně. Přestože tvrdí, že nevyžádané rady neposkytuje, dokáže zhodnocením situace kolikrát rozehnat chmury, které na člověka padnou i při soukromých starostech. Kdo chce s paní doktorkou Sedláčkovou navázat kontakt, musí z moderních technologií raději zvolit e-mailovou komunikaci. Mobilní telefon velmi často zapomíná. Na druhé straně není výjimkou, že v 7 hodin ráno má již z domova vyřízené všechny e-maily a navařeno.

Osud jí připravil v životě těžkou zkoušku v podobě postižení mladšího syna kvadruparetickou formou dětské mozkové obrny. Přesto za pomoci rodiny dokázala skloubit výchovu dětí s náročnou profesní kariérou. Sama o sobě se smíchem říká, že své případné vědecké tituly provařila v teplých večeřích pro rodinu.

K jejím oblíbeným volnočasovým aktivitám patří cestování, kondiční cvičení, hudba a relaxování na chalupě, které má - při její činorodosti - k odpočinku velmi daleko.

Přejeme jí hodně zdraví a energie do dalších let.

MUDr. Jaroslava Barkmanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze