Možnosti uplatnění cílené léčby v terapii uroteliálního karcinomu

02/2022

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Onkologicko-chirurgické oddělení, LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

Kombinovaná chemoterapie na bázi platiny zůstává páteří léčby metastazujícího uroteliálního karcinomu v první linii. Inhibitor receptoru fibroblastového růstového faktoru (fibroblast growth factor receptor, FGFR) erdafitinib byl schválen u dříve léčených pacientů s metastazujícím uroteliálním karcinomem s genomovými změnami FGFR3 nebo FGFR2. Enfortumab vedotin obdržel schválení pro záchrannou terapii u metastazujícího uroteliálního karcinomu po chemoterapii na bázi platiny a inhibitorech receptoru programované buněčné smrti 1 (programmed cell death 1, PD-1) / ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1). Probíhá několik studií nových kombinací chemoterapie, imunoterapie a nových slibných látek, včetně cílených terapií.

 

Klíčová slova

metastazující uroteliální karcinom, erdafitinib, enfortumab vedotin, sacituzumab govitecan

 

SUMMARY

Platinum-based combination chemotherapy remains the backbone of metastatic urothelial carcinoma treatment in the frontline setting. Fibroblast growth factor receptor (FGFR) inhibitor erdafitinib was granted approval in previously treated metastatic urothelial carcinoma with FGFR3 or FGFR2 genomic alterations. Enfortumab vedotin has received approval for the salvage therapy in metastatic urothelial carcinoma following platinum-based chemotherapy and programmed cell death 1 (PD-1) / programmed cell death-ligand 1 (PD-L1) inhibitors. Several trials are ongoing, including novel combinations chemotherapy, immunotherapy and novel promising agents, including targeted therapies.

 

Key words

metastatic urothelial carcinoma, erdafitinib, enfortumab vedotin, sacituzumab govitecan

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM