Možnosti použití peptidové receptorové radionuklidové terapie v onkologii

06/2023

MUDr. Lucie Lančová

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Možnosti léčby neuroendokrinních nádorů se v České republice v posledních letech obohatily o peptidovou receptorovou radionuklidovou terapii. Doposud je její použití omezené na tumory gastroenteropankreatického původu. Nicméně v rámci doporučení mezinárodních odborných společností ji nacházíme jako volbu i v jiných indikacích. V tomto článku je rozebíráno, jakým způsobem jsou vybíráni vhodní kandidáti k léčbě a její postavení v terapeutickém algoritmu ostatních neuroendokrinních nádorů, které ještě potřebuje oficiální potvrzení prospektivními randomizovanými studiemi.

 

Klíčová slova

peptidová receptorová radionuklidová terapie, PRRT, neuroendokrinní tumory, somatostatinové receptory

 

SUMMARY

The treatment options for neuroendocrine tumors in the Czech Republic have been enriched in recent years with peptide receptor radionuclide therapy. So far, its use is limited to tumors of gastroenteropancreatic origin. However, as part of the recommendations of international professional societies, we find it as an option in other indications as well. This article discusses how suitable candidates for treatment are selected and its position in the therapeutic algorithm of other neuroendocrine tumors, which still needs official confirmation by prospective randomized studies.

 

Key words

peptide receptor radionuclide therapy, PRRT, neuroendocrine tumors, somatostatin receptors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM