Metastazující uveální melanom a možnosti léčby tebentafuspem v klinické praxi

02/2024

Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika, LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Uveální melanom je svým výskytem vzácnou, i když současně nejčastější nitrooční malignitou dospělých. Má velmi vysoké riziko metastazování a jeho biologické charakteristiky s obecně nízkou mutační náloží limitují využití imunoterapie s inhibitory kontrolních bodů. Zásadní molekulou v léčbě se tedy jeví tebentafusp, i když jen pro vybranou podskupinu pacientů s fenotypem HLA-A*02:01. Léčba tebentafuspem je zatížena vysokým výskytem reakce z uvolnění cytokinů (cytokine release syndrom) a kožního exantému a v úvodních infuzních aplikacích léčiva s doporučeným vzestupným dávkováním je potřeba hospitalizace a pečlivá monitorace pacienta.

 

Klíčová slova

uveální melanom, tebentafusp, cílená léčba, reakce z uvolnění cytokinů

 

SUMMARY

Uveal melanoma is a rare, however at the same time it is the most common intraocular malignancy in adults. It has a very high risk of metastatic disease and its biological characteristics with a generally low mutational burden limit the use of immunotherapy with checkpoint inhibitors. Therefore, tebentafusp appears to be the essential molecule in the treatment, although only for a selected subgroup of patients with the phenotype HLA-A*02:01. The application of tebetafusp is accompanied by a high incidence of cytokine release syndrome and skin exanthema. In the initial infusion administration with an increasing dosing hospitalization and careful monitoring of the patient is required.

 

Key words

uveal melanoma, tebentafusp, targeted therapy, cytokine release syndrome

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM