Metastazující hormonálně senzitivní karcinom prostaty

02/2023

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Onkologicko-chirurgické oddělení, LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

Oblast léčby pokročilého karcinomu prostaty se neustále vyvíjí. Existuje několik terapeutických možností, včetně kombinací dubletu a tripletu zahrnujících androgen deprivační terapii (androgen deprivation therapy, ADT), dostupných pro muže s metastazujícím hormonálně senzitivním karcinomem prostaty, které prokázaly přínos pro celkové přežití oproti samotné ADT.

 

Klíčová slova

metastazující hormonálně senzitivní karcinom prostaty, androgen deprivační terapie, dublety, triplety

 

SUMMARY

The field of treatment for advanced prostate cancer is constantly evolving. There are several treatment options, including androgen deprivation therapy (ADT)-based doublet and triplet combinations, available for men with metastatic hormone-sensitive prostate cancer that have demonstrated an overall survival benefit over ADT alone.

 

Key words

metastatic hormone-sensitive prostate cancer, androgen deprivation therapy, doublets, triplets

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM