Metastatické postižení axilárních lymfatických uzlin u karcinomu prsu - problematika a možnosti diagnostiky

10/2016

Monika Schneiderová

Oddělení radiologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Operační odstranění axilárních lymfatických uzlin je nedílnou součástí správně, tj. lege artis, provedené operace zhoubného nádoru prsu. V dnešní době jsou standardem dva typy operačního ošetření axily - klasická disekce axily a operace sentinelové uzliny (sentinel node biopsy - SNB). Provedení biopsie sentinelové uzliny má pro pacientku velký význam, protože výrazně šetří tkáně axily. Podmínkou indikace a provedení SNB je negativní výsledek stagingového vyšetření lymfatických uzlin axily. Výsledek vyšetření axilárních lymfatických uzlin má tedy pro pacientku zásadní význam a může významně ovlivnit další kvalitu jejího života. Nesprávný závěr vyšetření má negativní dopad na osud pacientky v obou případech nesprávného hodnocení - nadhodnocení (falešná pozitivita) i podhodnocení (falešná negativita). Optimální provedení stagingového vyšetření axilárních lymfatických uzlin a jeho správný závěr klade poměrně velké nároky na erudici, pozornost i čas vyšetřujícího lékaře. Hlavní problém představují uzliny s počínajícím (minimálním) metastatickým postižením, kde je obraz postižení diskrétní a může být podobný s uzlinou se zánětlivou aktivací. Diagnostika lymfatického systému je diagnostika aktivního reaktivního systému, kde je pravidlem průběžná změna jeho obrazu. Diagnostik tak neposuzuje přítomnost možného metastatického postižení v jednom neměnném „základním“ obrazu lymfatické uzliny, ale setkává se s celým spektrem obrazů lymfatických uzlin.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

lymfatická uzlina, axila, metastáza, karcinom prsu, diagnostika

 

SUMMARY

The axillary lymph node surgery is an integral part of a breast cancer surgery. Nowadays, there are two standard procedures of the axillary lymph node surgery - the axillary lymph node dissection and the sentinel lymph node biopsy (SNB). The sentinel lymph node biopsy procedure is of great importance to the patient since it significantly saves the axillary tissue. However, the sentinel lymph node biopsy indication is available only under the condition of a negative result of the axillary lymph node preoperative staging. Therefore, the axillary lymph node imaging and staging are very important for the patient and may significantly influence the subsequent quality of her life. An incorrect staging result - be it a false positive or a false negative - has a negative impact on the woman. An optimal performance of the axillary lymph node staging and a correct assessment of the results places a considerably high demand on erudition, concentration and time of the attending physician. The main difficulty consists in the metastatic involvement of a minimum early lymph node, in which case the image of the metastatic involvement is very discreet and may resemble a lymph node with dystrophic or chronic inflammatory changes. The imaging and assessment of the lymphatic system means imaging of a continually changing active reactive system. Therefore, there is no single invariable basic image of non-metastatic lymph node. By contrast, there is a whole spectrum of image variations in which the radiologist must be able to detect the metastasis.

 

KEY WORDS

lymph node, axilla, metastasis, breast cancer, imaging

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM