Maligní pleurální mezoteliom – kazuistika

05/2023

MUDr. Petra Zemanová1'2; doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.1; MUDr. Jan Špaček, Ph.D.1

Onkoiogická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

1. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Kazuistika popisuje případ 59letého pacienta, který je léčen imunoterapií pro inoperabilní recidivu maligního pleurálního mezoteliomu. Následná diskuse shrnuje výsledky klinických studií, které se zabývají využitím imunoterapie v léčbě neresekabilního maligního pleurálního mezoteliomu.

 

Klíčová slova

maligní pleurální mezoteliom, imunoterapie, checkpoint inhibitory

 

SUMMARY

The case report outlines the treatment of a 59-year-old patient undergoing immunotherapy for an inoperable recurrence of malignant pleural mesothelioma. The subsequent discussion provides an overview of clinical trial findings on the application of immunotherapy in treating unresectable malignant pleural mesothelioma.

 

Key words

malignant pleural mesothelioma, immunotherapy, checkpoint inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM