Lidské papilomaviry a jejich úloha při vzniku zhoubných nádorů

01/2017

Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Lidské papilomaviry jsou důležitými patogeny, které jsou nejčastěji přenášeny pohlavním stykem a významně se uplatňují při vzniku jednak benigních kožně-slizničních lézí typu dlaždicobuněčných papilomů, kondylomů a bradavic, jednak zhoubných nádorů, a to zejména v anogenitální oblasti a v oblasti hlavy a krku. Jsou nejdůležitějšími etiologickými faktory pro vznik karcinomu děložního hrdla, pochvy a anální krajiny a podílejí se na vzniku některých karcinomů vulvy a penisu. V oblasti hlavy a krku se uplatňují v etiopatogenezi karcinomu orofaryngu, postihujícího nejčastěji patrové mandle a kořen jazyka, a části karcinomů sinonazálního traktu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

lidské papilomaviry, zhoubné nádory, karcinomy anogenitální oblasti, karcinomy hlavy a krku, dlaždicobuněčný karcinom

 

SUMMARY

Human papillomaviruses, most commonly transmitted by sexual intercourse, are important pathogens, which significantly contribute to the formation of benign mucocutaneous lesions, e.g., squamous cell papillomas, condylomas, and warts, and of malignant tumors of anogenital and head and neck areas. They are the most important risk factors for cervical, vaginal and anal carcinomas, and they also play a role in the development of a subset of vulvar and penile carcinomas. In head and neck area, the are strongly associated with oropharyngeal carcinoma, mostly affecting palatine tonsils and root of tongue, and with a subset of sinonasal carcinomas.

 

KEY WORDS

human papillomaviruses, malignant tumors, anogenital carcinomas, head and neck carcinomas, squamous cell carcinoma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM