Lenalidomid v léčbě relabujícího folikulárního lymfomu

Supplementum 01/2023

MUDr. Miroslav Kopčík; doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Lenalidomid je imunomodulační lék, začal být používán v léčbě mnohočetného myelomu, následně lymfomu z plášťových buněk, nyní je již v kombinaci s rituximabem schválen pro léčbu relabovaného folikulárního lymfomu. Jeho protinádorová aktivita zahrnuje inhibici proliferace, zvýšení imunity zprostředkovanou T a NK buňkami, inhibici angiogeneze a produkci prozánětlivých cytokinů. U buněk folikulárního lymfomu zvyšuje v kombinaci s rituximabem cytotoxický efekt závislý na protilátkách.1 Na příkladě této kazuistiky chceme poukázat na jeho účinek při léčbě relabovaného a refrakterního folikulárního lymfomu.

 

Klíčová slova

folikulární lymfom, lenalidomid

 

SUMMARY

Lenalidomide is an immunomodulatory drug initially used in therapy of multiple myeloma and mantle cell lymphoma and recently approved for use with rituximab in the relapse setting for follicular lymphoma. Lenalidomide antitumor activity includes inhibition of proliferation, enhancement of T and NK cell-mediated immunity, inhibition of angiogenesis and production of proinflammatory cytokines. Lenalidomide, in combination with rituximab, increases antibody-dependent cytotoxic effect in follicular lymphoma treatment.1 In this case report, we want to point out its effect in the treatment of relapsed and refractory follicular lymphoma.

 

Key words

follicular lymphoma, lenalidomide

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM