Léčba průlomové nádorové bolesti transmukózním fentanylem

05/2023

MUDr. Helena Vorlíková; MUDr. Dana Vondráčková

Ambulance pro léčbu bolesti, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

 

SOUHRN

Průlomová bolest se objevuje i přes dobře kontrolovanou základní bolest u vysokého procenta onkologických pacientů a má významný dopad na kvalitu jejich života. Úskalím léčby průlomové bolesti je často nepředvídatelnost, rychlý nástup a krátké trvání epizod. Transmukózní formy fentanylu představují díky svým farmakologickým vlastnostem účinný způsob managementu této bolesti. Předpokladem úspěšné léčby je správná diagnostika průlomové bolesti, adekvátní terapie základní bolesti a individuální přístup. Článek seznamuje s charakteristikami průlomové bolesti, indikacemi transmukózního fentanylu, konkrétními lékovými formami a praktickými aspekty použití.

 

Klíčová slova

transmukózní fentanyl, průlomová bolest, opioidy

 

SUMMARY

Breakthrough pain occurs despite well-controlled background pain in a high percentage of cancer patients and has a significant impact on their quality of life. Challenges of treating breakthrough pain are often its unpredictability, rapid onset, and short duration. Given their pharmacological properties, transmucosal forms of fentanyl represent an effective way of managing this type of pain. A prerequisite for successful treatment is a correct diagnosis of breakthrough pain, adequate therapy of background pain and an individual approach. The article focuses on the characteristics of breakthrough pain, indications of transmucosal fentanyl, specific pharmaceutical forms and practical aspects of its use.

 

Key words

transmucosal fentanyl, breakthrough pain, opioids

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM