Léčba polycythemia vera ropeginterferonem alfa-2b u mladé ženy s úspěšnou graviditou - kazuistika

06/2023

MUDr. Petra Bělohlávkové, Ph.D.

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Ph negativní myeloproliferativní neoplazie se často objevují u pacientů kolem 60 let, avšak mohou být diagnostikovány i v mladším věku. V těhotenství je zvýšené riziko komplikací, které zahrnují tromboembolické a krvácivé komplikace či dysfunkci placenty. Úspěšné těhotenství je pozorováno u 70 % žen s myeloproliferativní neoplazií. Antiagregační léčba kyselinou salicylovou a podávání nízkomolekulárního heparinu jsou doporučeny u polycythemia vera nízkého rizika, u polycythemia vera vysokého rizika je již indikována cytoredukční léčba interferonem. Interferon nezvyšuje riziko závažných malformací, potratu, porodu mrtvého dítěte nebo předčasného porodu. U všech žen s polycythemia vera je samozřejmostí striktně udržet hodnoty hemoglobinu pomocí venepunkcí < 45 %. Naše kazuistika dokumentuje možnost bezpečného užívání ropeginterferonu alfa-2b pro terapii těhotných pacientek s polycythemia vera vysokého rizika.

 

Klíčová slova

polycythemia vera, JAK1/2, ropeginterferon alfa-2b, gravidita

 

SUMMARY

Ph-negative myeloproliferative neoplasms usually occur in patients around 60 years but can also be diagnosed at a younger age. In pregnancy, there is a high risk of complications that include thrombo-embolic, bleeding or placental dysfunction. A successful pregnancy is observed in 70% of women with myeloproliferative neoplasms. Aspirin therapy and administration of low molecular weight heparin are recommended for low-risk polycythemia vera, cytoreductive therapy with interferon for high-risk polycythemia vera. Interferon does not significantly increase the risk of major malformation, miscarriage, stillbirth, or preterm delivery. In addition, all women with polycythemia vera should maintain strict hematocrit control < 45% with the aid of phlebotomy. This case report illustrates the possibility of safe use of using ropeginterferon alfa-2b in pregnant patients with high-risk polycythemia vera.

 

Key words

polycythemia vera, JAK1/2, ropeginterferon alfa-2b, pregnancy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM