Léčba perorálním vinorelbinem u 98leté pacientky s lokálně pokročilým karcinomem prsu - kasuistika

05/2017

MUDr. Igor Sirák

ANTI-NEO s.r.o., Hradec Králové

 

SOUHRN

U pacientek s lokálně pokročilým karcinomem prsu obvykle podáváme systémovou terapii, která předchází operační léčbě a/nebo radioterapii. Chemoterapie založená na antracyklinech a taxanech je obvykle doporučovaná v neoadjuvantním podání, avšak s nezanedbatelnou toxicitou, která neumožňuje její podání u starých a křehkých pacientek. Na druhé straně, perorální vinorelbin je na základně prospektivních studií a klinických zkušeností velmi dobře tolerován i u starších pacientek s relabujícím nebo metastazujícím karcinomem prsu. Následující kasuistika popisuje velmi dobrou léčebnou odpověď i toleranci u velmi staré a křehké pacientky s chemonaivním lokálně pokročilým karcinomem prsu. Tato dobře dostupná a nenákladná léčba může navodit dlouhotrvající, a dokonce i opakovanou léčebnou odpověď při velmi dobré kvalitě života.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

vinorelbin, karcinom prsu, chemoterapie

 

SUMMARY

Locally advanced breast carcinoma is generally treated with systemic therapy prior to locoregional surgery and/or radiotherapy. Antracycline and taxane based chemotherapy is the method of choice in the neoadjuvant treatment, with considerable toxicity that make the treatment impossible in elderly and frail patients. On the other hand, peroral vinorelbine is generally well tolerated in older women with metastatic breast carcinoma, on the basis of prospective trials and long-term clinical practice. This is a case report describing excellent effect and tolerance to long-term vinorelbine chemotherapy in very old and frail woman with chemonaive locally advanced breast carcinoma. Long-term treatment with lasting and re-inducible response and good quality of life can be achieved by this accessible and inexpensive approach.

 

KEY WORDS

vinorelbine, breast carcinoma, chemotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM