Léčba pembrolizumabem u nemocné s nemalobunečným karcinomem plic po absolvované fekální transplantaci – kazuistika

05/2023

MUDr. Jana Krejčí1; MUDr. Petr Opálka, CSc.1, MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. 1;

MUDr. Michal Vočka, Ph.D.2; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.2; prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.1

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

S příchodem imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic došlo k prodloužení života velké části nemocných. Pokud organismus nemocného reaguje na léčebné impulsy a podaří se probudit protinádorovou imunitu, je to úspěch. V praxi jsme ale svědkem situací, kdy se to přes veškerou snahu nedaří podle našich plánů a nemocný neprofituje z této léčby. Stále existuje mnoho otázek, proč tomu tak je. Jednou z teorií, proč určitá skupina pacientů má z léčby prospěch, a jiná nikoli, je složení střevního mikrobiomu. Naše kazuistika dokládá krásnou léčebnou odpověď u nemocné s adenokarcinomem, která podstoupila fekální transplantaci. A po roce od diagnózy začínáme být optimisty.

 

Klíčová slova:

NSCLC, fekální transplantace, pembrolizumab

 

SUMMARY

The advent of immunotherapy in the treatment of non-small cell lung cancer has prolonged the lives of a large proportion of patients. If the patient’s body responds to treatment and manages to activate anti-tumor immunity, it is considered a success. However, in practice, we often encounter situations where, despite our best efforts, things do not go as planned and the patient does not benefit from the treatment. Many questions remain as to why this is the case. One theory suggests that the composition of the gut microbiome may determine why certain groups of patients benefit while others do not. Our case report shows a significant treatment response in a patient with adenocarcinoma who underwent fecal transplantation. A year after diagnosis, we are becoming optimistic.

 

Key words

NSCLC, faecal transplantation, pembrolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM