Léčba pacientů s metastatickým renálním karcinomem ve vyšším veku

01/2016

Alexandr Poprach1, Radek Lakomý1, Tomáš Buchler2

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF, Brno

Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

 

SOUHRN

V současné době máme standardně pro pacienty s diseminovaným renálním karcinomem k dispozici sedm léčebných preparátů. V první linii léčby se jedná o sunitinib, pazopanib, temsirolimus, bevacizumab s interferonem alfa a sorafenib. V druhé a vyšší linii pak standardně užíváme everolimus, axitinib a opět v určitých případech sorafenib. Ve vyspělých zemích dochází ke stárnutí populace, proto se setkáváme s narůstajícím věkem našich pacientů. Starší pacienti pak mají často i neonkologická onemocnění, pro která užívají řadu léků. Na druhou stranu by vyšší věk pacienta sám o sobě neměl být překážkou k podání cílené terapie. Hlavním cílem tohoto článku je přehled dostupných dat o cílené léčbě starších pacientů s diseminovaným renálním karcinomem.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

cílená terapie, renální karcinom, starší pacient

 

SUMMARY

There are currently seven metastatic renal cell carcinoma treatment options. In the first line therapy we standardly use sunitinib, pazopanib, bevacizumab with interferon a and sorafenib. We can treat with everolimus, axitinib or sorafenib after the first line therapy failure. Aging of the population is a phenomenon emerging in the developing countries, so we meet the elderly patients more often. These elderly patients may have many comorbidities and they often use non oncological treatments. On the other hand the calendar age does not correspond to the biological age so it should not be an obstacle to treatment with targeted therapy. The main goal of this article is a short review concerning targeted therapy for elderly patients with metastatic renal cell carcinoma.

 

KEY WORDS

targeted therapy, renal cell carcinoma, elderly patient

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM