Léčba pacientů s EGFR mutovaným karcinomem plic v pokročilém stadiu a v adjuvanci

03/2023

MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Osimertinib náleží do třetí generace tyrosinkinázových inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor, EGFR) a jako jediný je účinný i u pacientů s mutací T790M, která je nejčastější příčinou selhání léčby inhibitory předchozích generací. Z léčby pokročilých stadií se jeho role nově přesunula i do adjuvantní léčby pacientů v časném stadiu EGFR mutovaného nemalobuněčného plicního karcinomu. Adjuvantní osimertinib signifikantně snížil riziko recidivy onemocnění nebo úmrtí u pacientů po operaci stadia IB—IIIA včetně recidivy onemocnění v centrálním nervovém systému.

 

Klíčová slova

osimertinib, mutace EGFR T790M, nemalobuněčný plicní karcinom, NSCLC, adjuvantní léčba

 

SUMMARY

Osimertinib is a potent third-generation, irreversible epidermal growth factor receptor (EGFR)-tyrosine kinase inhibitors designed to inhibit both EGFR-sensitizing and EGFR T790M-resistance mutations, with clinical activity against central nervous system metastases. Osimertinib is the standard of care for the treatment of EGFR-mutated advanced non-small cell lung cancer because it delays cancer progression and prolongs survival. Based on the ADAURA trial results the “standard of care” is considered also for the stage IB—IIIA EGFR-mutated non-small cell lung cancer patients in adjuvant setting.

 

Key words

osimertinib, EGFR mutation, T790M, non-small cell lung cancer, NSCLC, adjuvant treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM