Léčba generalizovaného maligního melanomu kombinací inhibitoru BRAF a inhibitoru MEK - kasuistiky

12/2016

MUDr. Ilona Procházková, MUDr. Taťána Šuková

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Cílená léčba proti mutaci genu BRAF společně s imunoterapií protilátkami proti CTLA-4 a proti PD-1 znamená v posledních letech výrazný posun v léčbě generalizovaného maligního melanomu. Cílenou léčbu představují inhibitory BRAF, inhibitory MEK a jejich kombinace. Terapeutická úspěšnost monoterapie je omezena časným rozvojem rezistence, kombinace inhibitorů BRAF a inhibitorů MEK vznik rezistence významně oddaluje.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

maligní melanom, inhibitory BRAF, inhibitory MEK

 

SUMMARY

Targeted therapy against BRAF mutation together with immunotherapy anti-CTLA4 and anti-PD1 antibodies means in recent years a significant shift in the treatment of generalized melanoma to chemotherapy. Targeted therapies represent BRAF inhibitors, MEK inhibitors and their combi­nations. The therapeutic success of monotherapy is limited to early development of resistance, a combination of BRAF and MEK inhibitors significantly delays the emergence of resistance.

 

KEY WORDS

malignant melanoma, BRAF inhibitors, MEK inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM