Léčba axitinibem po rychlé progresi metastazujícího světlobuněčného renálního karcinomu při podávání sunitinibu - kazuistika

06/2019

MUDr. Martina Spisarová

Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Angiogeneze je stěžejní součástí nejen procesu transformace benigních tumorů na agresivní maligní nádory, ale i jejich následného růstu a šíření. Spojení mezi inhibicí receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor receptor, VEGF) a léčebným účinkem je u nádorů s vysokou hustotou mikrovaskulární sítě pozorováno již léta. U takovýchto nádorů, mezi které patří i světlobuněčný renální karcinom, má blokáda VEGF receptoru a dalších receptorů spojených s angiogenezí obrovský léčebný potenciál.1

 

Klíčová slova

renální karcinom, angiogeneze, axitinib, kombinovaná léčba, kazuistika

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM