Laboratorní diagnostika lidských papilomavirů

01/2017

RNDr. Kateřina Sieglová, RNDr. Hana Vošmiková, doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D., prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Lidský papilomavirus (human papillomavirus, HPV) byl rozpoznán jako hlavní etiologický faktor karcinomu děložního čípku již v roce 1983.1 Následně bylo zjištěno, že lidské papilomaviry se významně uplatňují také při vzniku karcinomů dalších orgánů anogenitální krajiny a rovněž některých anatomických oblastí hlavy a krku. V posledních letech je stále jasnější, že dlaždicobuněčné karcinomy asociované s HPV se významně liší od nádorů negativních na HPV, a to jak epidemiologicky a biologicky, tak prognosticky, a proto je testování HPV v nádorové tkáni klinicky přínosné. K testování přítomnosti HPV bylo vyvinuto mnoho metod, které se vzájemně liší nejen požadavky na zdrojový materiál, citlivostí a cenou, ale i výpovědní hodnotou; v závislosti na těchto aspektech je důležitý jejich správný výběr.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

lidský papilomavirus, diagnostika HPV, dlaždicobuněčný karcinom

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM