Laboratorní diagnostika lidských papilomavirů

01/2017

RNDr. Kateřina Sieglová, RNDr. Hana Vošmiková, doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D., prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Lidský papilomavirus (human papillomavirus, HPV) byl rozpoznán jako hlavní etiologický faktor karcinomu děložního čípku již v roce 1983.1 Následně bylo zjištěno, že lidské papilomaviry se významně uplatňují také při vzniku karcinomů dalších orgánů anogenitální krajiny a rovněž některých anatomických oblastí hlavy a krku. V posledních letech je stále jasnější, že dlaždicobuněčné karcinomy asociované s HPV se významně liší od nádorů negativních na HPV, a to jak epidemiologicky a biologicky, tak prognosticky, a proto je testování HPV v nádorové tkáni klinicky přínosné. K testování přítomnosti HPV bylo vyvinuto mnoho metod, které se vzájemně liší nejen požadavky na zdrojový materiál, citlivostí a cenou, ale i výpovědní hodnotou; v závislosti na těchto aspektech je důležitý jejich správný výběr.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

lidský papilomavirus, diagnostika HPV, dlaždicobuněčný karcinom

 

SUMMARY

Human papillomavirus (HPV) has been known as the main etiological factor of cervical carcinoma al ready in 1983. Since then, HPV is recognized in relation with carcinomas of other organs of anogenital tract and also of the head and neck region. Recently, it became obvious that HPV-associated squamous cell carcinomas differ significantly from the HPV-negative ones - in the epidemiology, biological behavior and prognosis. Therefore, HPV testing of tumor tissue becomes clinically important. The reis a number of methods for HPV detection, with varying requirements for the biological material and also for their sensitivity, validity and cost. According to these differences, it is important to select optimal method for HPV detection.

 

KEY WORDS

human papillomavirus, HPV testing, squamous cell carcinoma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM