Komplikace a nežádoucí účinky radioterapie plicního karcinomu

07/2016

Ondřej Venclíček

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN a LF MU, Brno

 

SOUHRN

Článek nabízí stručný přehled nežádoucích účinků, ke kterým dochází při radioterapii plicních nádorů. Nežádoucí účinky radioterapie jsou plicní a mimoplicní, časné a pozdní. Kromě samotného postradiačního postižení plic je v textu rozebráno postradiační postižení jícnu, kůže, srdce, míchy a brachiálního plexu, z důvodu relativně častého ozařování neurokrania u pacientů s plicním karcinomem s metastatickým postižením mozku je zmíněno i postradiační postižení mozku.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

plicní karcinom, radioterapie, toxicita

 

SUMMARY

Article offers brief overview of the adverse effects associated with lung cancer radiotherapy. Side effects of radiotherapy are pulmonary and extrapulmonary, early and late. Therefore besides the radiation lung injury the text describes radiation induced injury of oesophagus, skin, heart, spinal cord and brachial plexus and also radiation induced brain injury, because of quite common radiotherapy of lung cancer brain metastases.

 

KEY WORDS

lung cancer, radiotherapy, toxicity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM