Kombinovaná terapie avelumab a axitinib u pacienta s renálním karcinomem v dobré prognostické skupině - kazuistika

03/2022

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Léčba generalizovaného renálního karcinomu doznala v poslední dekádě významný rozvoj. V současné době máme možnost použít cílenou terapii, imunoterapii nebo jejich kombinace. V případě pacientů v dobré prognostické skupině je v České republice nově možné použít kombinaci imunoterapie s cílenou terapií - avelumabu s axitinibem. Následující článek popisuje prvotní zkušenost s touto kombinovanou terapií v běžné klinické praxi.

 

Klíčová slova

imunoterapie, cílená terapie, avelumab, axitinib, renální karcinom

 

SUMMARY

Therapy of metastatic renal cell carcinoma has developed significantly in the last decade. At present, we have the opportunity to use targeted therapy, immunotherapy, or a combination thereof. In the case of patients in a good prognostic group, it is now possible in the Czech Republic to use a combination of immunotherapy with targeted therapy - avelumab and axitinib. The following article describes our first experience with this combination therapy in routine clinical practice.

 

Key words

immunotherapy, targeted therapy, avelumab, axitinib, renal cell carcinoma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM