Kombinovaná léčba metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

02/2024

PharmDr. MUDr. Jan Dvořák

Onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Nástup účinnějších kombinací léčby metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty vychází z předchozího vývoje léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty. V článku jsou uvedeny základní principy a současné způsoby léčby v této linii včetně probíhajícího výzkumu ve studiích fáze III.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, metastazující hormonálně senzitivní karcinom prostaty (mHSPC), dvojkombinace, trojkombinace, androgen deprivační terapie (ADT), nové inhibitory signální dráhy androgenního receptoru (ARSI)

 

SUMMARY

The emergence of more effective combinations for the treatment of metastatic hormone-sensitive prostate cancer is based on the previous development of treatment for castration-resistant prostate cancer. The article presents the current basic principles and methods of treatment in this line, including ongoing research in phase III studies.

 

Key words

prostate cancer, metastatic hormone sensitive prostate cancer (mHSPC), doublet, triplet, androgen deprivation therapy (ADT), novel androgen receptor signaling inhibitor (ARSI)

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM